Кыргызстандын улуттук электрондук китепканасы

Ош областы (284)

Кошумча маалымат

 • Ысым Кыргызстандын Улуу Жибек Жолундагы эстеликтери. Музейлер,
 • Жазуучу Муратов А.
 • Түзүү жыл Маданият.-2011.-№1-33-34-б.
 • Документ түрү Журналдар
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Алымбек Анжияндын акими
 • Жазуучу Абдраманов Ш.
 • Түзүү жыл Ош жаңырыгы.-1996.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Гнев мести, или расправа с басмачами
 • Жазуучу Нурматова С.
 • Түзүү жыл Ош шаамы.-2003.-26апреля.-№18-С.3.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Тайна камня грозного эмира
 • Жазуучу Базарбаева Н.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-1996 3августа-№90 С. 2.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Весна Леонтия Горбунова
 • Жазуучу Пятибратова А.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-1999.-23 июня.- №58.-С.3.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым На Ангельских высотах
 • Жазуучу Мякинников В.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-2014.-18января.-№4-С.6,7.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Индийский вектор Андрея Снесарева
 • Жазуучу Мякинников В.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-2014.-21июня.-№46-С.6.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Прогулки по Снесаревскому Ошу тайны, в которых рождались войны
 • Жазуучу Мякинников В.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-2014.-8февраля.-№10-С.6,8.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым На хуторе... близ Оша
 • Жазуучу Аюпов Т.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-2014.-1февраля.-№81-С.6.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Вокруг Бабура
 • Жазуучу Мякинников В.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-2014.-12апреля.-№27-С.6.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана