Кыргызстандын улуттук электрондук китепканасы

Порталы жөнүндө

К.Баялинов атындагы Республикалык балдар жана жаштар китепканасы Китепканалык-Маалыматтык Консорциум аркылуу грантка тапшырган, Демократиялык Комиссиянын АКШ Элчилигинин чакан гранттар программасына, «Кыргызстандын Улуттук электрондук китепкананын web-порталын түзүү (УЭК)” долбооруна.

Аталган долбоордун максаты: Кыргызстандын Улуттук Электрондук китепкананын web-порталын түзүү (УЭК) эркин маалымат алмашуу үчүн, ушул аркылуу төмөнкү милдеттердин чечилиши:

 • Кыргызстандын облустук аймактарынын жана Бишкек шаарынын китепканалардын фонддорун санариптештирүү, ошол региондорго жана Бишкек шаарына тиешелүү документтерди, документтердин түрлөрүнө карабастан, (китептер, журналдар, гезиттер, карталар, ноталар, аудиофайлдар, видеофайлдар, авторефераттар, диссертациялар);
 • Улуттук Электрондук китепкананын web-порталына алыстан санариптелген документтерди жайгаштыруу уникалдуу паролдун жардамы менен ар бир региондун облусттук кинтепканасына гана тиешелүү
 • Кыргызстандын регион аймактарынын жергиликтүү авторлорун тартуу ыктыярдуу негизде, жарыяланганга каалаган, бирок кагаз форматында жарыялоого мүмкүнчүлүктөрү жок болгонго, жеке автордук келишимге кол коюуу учурунда
 • Региондогу башка китепканаларын жана Бишкек шаарынындагы китепканаларды санариптештирүүгө тартуу, жабдуулар жана уникалдуу Облусттук китепканалардын паролу аркылуу уникалдуу документтерди жайгаштыруу
 • региондордун жана Бишкек шаарынын калкына документтерине бирдей жана ачык кирүүнү  камсыздоо, борбордун алыстыгына карабастан
 • Кыргызстандын аймактырынын жана Бишкек шаарынын web-порталындагы толук документердин туруктуу жаңыртуусу,
 • Региондордун жете албас маалыматтарына жетүүнү жакшыртуу
 • Тез маалымат алмашуу мүмкүнчүлүгү менен көчүрүү, угуу жана документти көрүү
 • Башка улуттук электрондук китепканаларга санариптештирилген документтери менен, аларга  кошулуу, эгерде web-порталдын саясатына туура келсе
 • web-порталга башка катышуучулар кошуу кийинчерээк, регионалдык архивдерди, музейлерди, арт-ассоциацияларын, электрондук ресурстарды, региондук университеттерди жана башкалар
 • Башка ачык эл аралык электрондук web-порталдарга кошулуу, УЭК КМШ жана башкалар, ошону менен Кыргызстандын калкынын маалыматтык мүмкүнчүлүгүн кенейтүү

 

Долбоордун катышуучулары: К.Баялинов атындагы Республикалык балдар жана жаштар китепканасы, Чүй облустук китепканасы, Нарын облустук китепканасы, Талас облустук китепканасы, Ош облустук китепканасы, Баткен облустук китепканасы, Ысык-көл облустук китепканасы, Жалал-Абад облустук китепканасы.