Кыргызстандын улуттук электрондук китепканасы

Ош областы (281)

Кошумча маалымат

 • Ысым Великий правовед эпохи Караханидов
 • Жазуучу Серинсу А. Алиев А. Ажимаматов З.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-2007.-23июня.-№48-С.7.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым От берегов Невы до Сулейман –Горы: братство севера и юга
 • Жазуучу Агасарян Г.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-2006.-16декабря.-№96-С.3.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Кипчаки и русы
 • Жазуучу Алиев А.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-2006.-11марта.-№19-С.6.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Познай родной край
 • Жазуучу Макаревич И.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-2001.-21апр.-№34.-С.3.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Талант и труд – залог успеха Арапа Анарбаева
 • Жазуучу Урбаев А.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-2001.-28апр.-№34.-С.6.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Живое наследие ЖээналыШериева
 • Жазуучу Мурадымов Н.
 • Түзүү жыл Ош шамы.-2004.-18декабря.-№54-С.2.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Господство Тимура
 • Жазуучу Тен Л.
 • Түзүү жыл Ош шамы.-2002.-21декабря.-№78-С.3.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым “Достук – Автодорожный” на Кыргызско – Узбекской границе
 • Жазуучу Ош шамы
 • Түзүү жыл Ош шамы.-2007.-31марта..-№14.-С.2.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Как работает протезное предприятие
 • Жазуучу Абдыразакова Н.
 • Түзүү жыл Ош шамы.-2017.-17марта.-№12-С.10.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Слышу голос из детства
 • Жазуучу Орозмаматова Б.
 • Түзүү жыл Ош шамы.-2008.-30мая.-№22.-С.5.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана