Кыргызстандын улуттук электрондук китепканасы

Дүйшөмбү, 25 Июнь 2018 06:03

академия навук СССР географические исследования в центральном Тянь-Шане

Кошумча маалымат

  • Ысым: академия навук СССР географические исследования в центральном Тянь-Шане
  • Жазуучу: О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Й Р Е Д А К Т О Р член-корреспондент АН СССР И. П. ГЕРАСИМОВ
  • Түзүү жыл: 1953
  • Документ түрү: Китептер
  • Жөнөтүүчү: Т. Сыдыкбеков атындагы Ысык-Көл областтык китепканасы
Окуу 959 раз