Кыргызстандын улуттук электрондук китепканасы

Чүй облусунда (460)

Кошумча маалымат

 • Ысым Русское слово в Кыргызстане 2023
 • Жазуучу М. Дж. Тагаев
 • Түзүү жыл 2023
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Русское слово в Кыргызстане 2020 (1-2)
 • Жазуучу В.И. Шапавалов., В.С. Мальнева
 • Түзүү жыл 2020
 • Документ түрү Журналдар
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Их имена бессмертны
 • Жазуучу Л.Д. Жошкина
 • Түзүү жыл 1972
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Иссык-Куль: путешествие в историю
 • Жазуучу В. Плоских
 • Түзүү жыл 1981
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Сердцу каждого дорог любимый город
 • Жазуучу Максим Клименко
 • Түзүү жыл 2023
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Научная жизнь библиотек Киргизии 1983
 • Жазуучу В. Г. Хорошев., У.С. Сагымбаева и др.
 • Түзүү жыл 1983
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Научная жизнь библиотек Киргизии 1974
 • Жазуучу В. Г. Хорошев., У.С. Сагымбаева и др.
 • Түзүү жыл 1974
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Звезды славы боевой. На земле Афганистана
 • Жазуучу И. М. Дынин
 • Түзүү жыл 1988
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Туристские маршруты по северной Киргизии
 • Жазуучу Б.Маречек
 • Түзүү жыл 1968
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Т. Сыдыкбеков атындагы Ысык-Көл областтык китепканасы

Кошумча маалымат

 • Ысым Гельминты и гельминтозы крупного рогатого скота
 • Жазуучу Б.К.Касымбеков
 • Түзүү жыл 1978
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана