Кыргызстандын улуттук электрондук китепканасы

Чүй облусунда (462)

Кошумча маалымат

 • Ысым Кыргызы Евразии и тюркоязычные народы позднего средневековья
 • Жазуучу Ч.Т.Нусупов
 • Түзүү жыл 1999
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Когда боги были на земле
 • Жазуучу Г.А.Помаскина
 • Түзүү жыл 1976
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Истоки кыргызской государственности и Евразия
 • Жазуучу Ч.Т.Нусупов
 • Түзүү жыл 2003
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Чагатайский улус. Государство хайду. Могулистан
 • Жазуучу О.Караев
 • Түзүү жыл 1995
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Организация и безопасность дорожного движения
 • Жазуучу Б.С.Советбеков
 • Түзүү жыл 2013
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Эпоха, жизнь и творчество литератора и манасоведа Омуркула Джакишева
 • Жазуучу А.Джакишев
 • Түзүү жыл 2011
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын негиздери
 • Жазуучу А.М.Акматалиева
 • Түзүү жыл 2014
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым 1916-жылдагы Кыргызстандагы көтөрүлүш-кыргыз элинин улуттук трагедиясы
 • Жазуучу Н.Исаев
 • Түзүү жыл 2016
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Как продлить жизнь человека
 • Жазуучу М.Айманбетов
 • Түзүү жыл 1983
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Знамя победы 1976
 • Жазуучу Знамя победы
 • Түзүү жыл 1976
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана