Кыргызстандын улуттук электрондук китепканасы

Ош областы (256)

Кошумча маалымат

  • Ысым Жүрөгүм менин айлымда
  • Жазуучу Пасаңова З.
  • Түзүү жыл Ош жаңырыгы.-1997
  • Документ түрү Гезиттер
  • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

  • Ысым Кыргызым, туйгунуң учту тууруңан
  • Жазуучу Ош
  • Түзүү жыл 1997
  • Документ түрү Гезиттер
  • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

  • Ысым Жолондун эстелиги Ак-Буурага жарашмак
  • Жазуучу Жээнбеков А.
  • Түзүү жыл Ош жаңырыгы.-1997
  • Документ түрү Гезиттер
  • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

  • Ысым Эмгектин маанисине эмгек кылган жетет, Акылмандын акылын акылдуу түшүнөт
  • Жазуучу Аминов С. «Эмгектин маанисине эмгек кылган жетет, Акылмандын акылын акылдуу түшүнөт
  • Түзүү жыл 1997
  • Документ түрү Гезиттер
  • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

  • Ысым Жомогунду укканы кайра келем, паашакан
  • Жазуучу Пасаңова З.
  • Түзүү жыл 1997
  • Документ түрү Гезиттер
  • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

  • Ысым 100 тонналык жаңы көпүрө аны “Ошжолкурулуш” курду
  • Жазуучу Сапаев М.
  • Түзүү жыл 1997
  • Документ түрү Гезиттер
  • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

  • Ысым Байыркы Ош үн салат
  • Жазуучу Мурзабеков Исак Камал уулу
  • Түзүү жыл 1997
  • Документ түрү Гезиттер
  • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

  • Ысым Нарк көтөргүс жүктүн нарк –насилин билели, же Ош шаарынын 3000 жылдыгын кантип белгилейбиз?
  • Жазуучу Балтабаева Б.
  • Түзүү жыл Ош жаңырыгы.-1996.- №120.- 12-окт. – 4 -б.
  • Документ түрү Гезиттер
  • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

  • Ысым Оштогу менин өмүрүм
  • Жазуучу Ташбаев К.
  • Түзүү жыл Бишкек, 2006
  • Документ түрү Китептер
  • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

  • Ысым Оогандык кыргыздар
  • Жазуучу Нурдинов А.
  • Түзүү жыл Ош шаары, 1991
  • Документ түрү Китептер
  • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана