Кыргызстандын улуттук электрондук китепканасы

Ош областы (275)

Кошумча маалымат

 • Ысым Бери рюкзак, пошли в поход
 • Жазуучу Макаревич С.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-2008.-2августа.-№61-С.2.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Как усмиряли Ак-Бууру
 • Жазуучу Плетнев Н.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-2009.-31октября.-№84-С.2.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Партнерство городов: путь длиною в 130 лет
 • Жазуучу Агасарян Г.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-2007.-30июня.-№50-С.1,2.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Шагнет ли туризм в южные широты?
 • Жазуучу Акчурин В.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-2007.-12октября.-№80-С.3.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Великий правовед эпохи Караханидов
 • Жазуучу Серинсу А. Алиев А. Ажимаматов З.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-2007.-23июня.-№48-С.7.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым От берегов Невы до Сулейман –Горы: братство севера и юга
 • Жазуучу Агасарян Г.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-2006.-16декабря.-№96-С.3.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Кипчаки и русы
 • Жазуучу Алиев А.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-2006.-11марта.-№19-С.6.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Познай родной край
 • Жазуучу Макаревич И.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-2001.-21апр.-№34.-С.3.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Талант и труд – залог успеха Арапа Анарбаева
 • Жазуучу Урбаев А.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-2001.-28апр.-№34.-С.6.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Живое наследие ЖээналыШериева
 • Жазуучу Мурадымов Н.
 • Түзүү жыл Ош шамы.-2004.-18декабря.-№54-С.2.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана