Кыргызстандын улуттук электрондук китепканасы

Ош областы (275)

Кошумча маалымат

 • Ысым Дилкөөнүмдө жанган от
 • Жазуучу Жыргал Сулайманов
 • Түзүү жыл 2018
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Өзүңдү изде
 • Жазуучу Жыргал Сулайманов
 • Түзүү жыл 2019
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Орустун окумуштуулары жана изүүлдөөчүлөрү Кыргызстан жөнундө
 • Жазуучу Б. А. Лунин
 • Түзүү жыл 1953
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым КЫРГЫЗ-ӨЗБЕК ЭТНОМАДАНИЙ ЖАЛПЫЛЫКТАРЫ
 • Жазуучу Абдымиталип Мурзакметов
 • Түзүү жыл 2020
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Академик Текенов
 • Жазуучу Зинакан Пасанова
 • Түзүү жыл 2009
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Акын Жолон Мамытов
 • Жазуучу Ж. Мамытов
 • Түзүү жыл 1990
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Ак чычканга күмүштөн така кактым
 • Жазуучу К. Ташбаев
 • Түзүү жыл 2009
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Көнүлүн тарткан өзгөнүн көп жерден артык өзгөнүм
 • Жазуучу Б. Мурзубраимов
 • Түзүү жыл Ош 1998
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Гулбаар - Оштун кызы же Айтемир баатыр баяны
 • Жазуучу Э. Тиллебаев
 • Түзүү жыл 2016
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Ош - тарых барактарында
 • Жазуучу У. Мамытов Л. Мамытова
 • Түзүү жыл 2007
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана