Кыргызстандын улуттук электрондук китепканасы

Чүй облусунда (107)

Кошумча маалымат

 • Ысым Алп манасчынын албан элеси
 • Жазуучу ООганбек Исмаилов
 • Түзүү жыл 1994
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Эпос "Манас" в контексте традиционной музыкальной культуры
 • Жазуучу Г.Байсабаева
 • Түзүү жыл 2015
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым "Манас" трилогиясындагы эпикалык окуялардын сүрөттөрү
 • Жазуучу Омор Сооронов
 • Түзүү жыл 1981
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым "Манас" музыкада
 • Жазуучу Балбай Алагушев
 • Түзүү жыл 1995
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым "Манас ата" күмбөзү
 • Жазуучу Мүнүр Мамбеталиев
 • Түзүү жыл 2004
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Кыргыз Улуттук "Манас ордо" комплекси
 • Жазуучу Ормош Чоюнбаев
 • Түзүү жыл 2008
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым МАНАС анын тарыхый инсандыгы жана доору
 • Жазуучу Гыламидин Абдрахманов
 • Түзүү жыл 2012
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Манас - ордо
 • Жазуучу Шаэлдаева Саткын
 • Түзүү жыл 2011
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Баатырлар
 • Жазуучу Каралаев С.
 • Түзүү жыл 1988
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Манас таануучу - Калим Рахматуллин
 • Жазуучу Светлана Батаканова
 • Түзүү жыл 2013
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана