Кыргызстандын улуттук электрондук китепканасы

Чүй облусунда (401)

Кошумча маалымат

 • Ысым Очерки по истории географических открытий и исследований Киргизии
 • Жазуучу С. Умурзаков
 • Түзүү жыл 1959
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым птицы озер и горных рек Киргизии
 • Жазуучу А. Кыдыралиев
 • Түзүү жыл 1990
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Н. М. Пржевальский (Люди науки)
 • Жазуучу Б. В. Юсов
 • Түзүү жыл 1985
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Ак илбирс Кыргызстанда
 • Жазуучу Е. П. Кошкарев
 • Түзүү жыл 1989
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Орус саякатчысы Борбордук Азияда
 • Жазуучу П.К. Козлов
 • Түзүү жыл 1963
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Путешествие в мир растений Киргизии
 • Жазуучу А. Головкова
 • Түзүү жыл 1984
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Болот Калем
 • Жазуучу Ш. Бейшаналиев
 • Түзүү жыл 1983
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Кыргызстандын зыяндуу жана пайдалуу Энтомофаунасы
 • Жазуучу К. Е. Романенко
 • Түзүү жыл 1985
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым кыргызстандын жаныбарлар дуйносун коргоо
 • Жазуучу С. Алимбаева., Б. Бегалиева
 • Түзүү жыл 1985
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Токмок Шаарынын Жылнамалары
 • Жазуучу ЧОБ
 • Түзүү жыл 2021
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана