Кыргызстандын улуттук электрондук китепканасы

Чүй облусунда (112)

Кошумча маалымат

 • Ысым Токмок – промышленный оазис Чуйской области
 • Жазуучу Майя Смехова
 • Түзүү жыл 2020
 • Документ түрү Аудио жана видео файлдар
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Кыргыздын улуттук оюм-чийимдери
 • Жазуучу Ш.К.Моңолдоров
 • Түзүү жыл 1993
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Макал-Лакаптар
 • Жазуучу Жумаш Койчуманов
 • Түзүү жыл 2013
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Каада-Салттар
 • Жазуучу А.Акматалиев
 • Түзүү жыл 2003
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Жусуп Баласагындын "куттуу билим" чыгармасынын семантикасы жана текст катары уюшулушу
 • Жазуучу Г.Ш. Абдразакова
 • Түзүү жыл 2011
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Семенов-Тян-Шанский
 • Жазуучу Дүйшө Абдылдаев
 • Түзүү жыл 1984
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым "Манас" эпосу менен Жусуп Баласагындын "Кутадгу билиг" дастанындагы идеялык-көркөмүк параллелдер
 • Жазуучу Калия Кулалиева
 • Түзүү жыл 2013
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Город Фрунзе
 • Жазуучу Издательство "Кыргызстан"
 • Түзүү жыл 1978
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Памятники архитектуры Киргизстана
 • Жазуучу В.Нусов
 • Түзүү жыл 1963
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Түндүк Тянь-Шань аралап
 • Жазуучу А.Исаев
 • Түзүү жыл 1975
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана