Кыргызстандын улуттук электрондук китепканасы

Аймак (1884)

Кошумча маалымат

 • Ысым Жаңы дүбүрт
 • Жазуучу Т.Жумаев
 • Түзүү жыл 2002
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Баткен облустук китепканасы

Кошумча маалымат

 • Ысым Это наша с тобою победа
 • Жазуучу Софья Нурматова
 • Түзүү жыл Ош - 2005
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым География Ошской области
 • Жазуучу Матикеев К. М. Айдашев Т. А. Оморов К. О.
 • Түзүү жыл Фрунзе - 1988
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Старинный Ош
 • Жазуучу В. Галицкий, В. Плоских
 • Түзүү жыл Фрунзе 1987
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Средневековые городские центры и архитектурные ансамбли Киргизии (Бурана, Узген,) Сафид-Булан)
 • Жазуучу В.Д. Горячева
 • Түзүү жыл Фрунзе 1983
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Историко-архитектурное наследие города Ош (Конец XIX начало XX вв.)
 • Жазуучу Захарова А.
 • Түзүү жыл Ош - 1997
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Ошская Область Киргизстана
 • Жазуучу С.И. Ибраимов
 • Түзүү жыл Фрунзе 1979
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Наскальное искусство Кыргызстана
 • Жазуучу Б.Э. Аманбаева А.Т. Сулайманова, Ч.М. Жолдошов
 • Түзүү жыл Бишкек - 2009
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Көңүлүн тарткан өзгөнүн, көп жерден артык өзгөнүм
 • Жазуучу Бектемир Мурзубраимов, Балтагул Нурунбетов, Ысмайыл Садабаев, Абдулла Раимбеков , Жолдошбай Анашов
 • Түзүү жыл Ош - 1998
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Тарых табериктери
 • Жазуучу Жолдошов Ч.М.
 • Түзүү жыл Ош - 2011
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана