Тууралоо көз карашта

Арип өлчөмү:
Сайт түстөр
Сүрөттөр

Параметрлер

К.Баялинов атындагы Республикалык балдар жана жаштар китепканасы Китепканалык-Маалыматтык Консорциум аркылуу грантка тапшырган, Демократиялык Комиссиянын АКШ Элчилигинин чакан гранттар программасына, «Кыргызстандын Улуттук электрондук китепкананын web-порталын түзүү (УЭК)” долбооруна.

Аталган долбоордун максаты: Кыргызстандын Улуттук Электрондук китепкананын web-порталын түзүү (УЭК) эркин маалымат алмашуу үчүн, ушул аркылуу төмөнкү милдеттердин чечилиши:

Кыргызстандын облустук аймактарынын жана Бишкек шаарынын китепканалардын фонддорун санариптештирүү, ошол региондорго жана Бишкек шаарына тиешелүү документтерди, документтердин түрлөрүнө карабастан, (китептер, журналдар, гезиттер, карталар, ноталар, аудиофайлдар, видеофайлдар, авторефераттар, диссертациялар);
Улуттук Электрондук китепкананын web-порталына алыстан санариптелген документтерди жайгаштыруу уникалдуу паролдун жардамы менен ар бир региондун облусттук кинтепканасына гана тиешелүү
Кыргызстандын регион аймактарынын жергиликтүү авторлорун тартуу ыктыярдуу негизде, жарыяланганга каалаган, бирок кагаз форматында жарыялоого мүмкүнчүлүктөрү жок болгонго, жеке автордук келишимге кол коюуу учурунда
Региондогу башка китепканаларын жана Бишкек шаарынындагы китепканаларды санариптештирүүгө тартуу, жабдуулар жана уникалдуу Облусттук китепканалардын паролу аркылуу уникалдуу документтерди жайгаштыруу
региондордун жана Бишкек шаарынын калкына документтерине бирдей жана ачык кирүүнү камсыздоо, борбордун алыстыгына карабастан
Кыргызстандын аймактырынын жана Бишкек шаарынын web-порталындагы толук документердин туруктуу жаңыртуусу,
Региондордун жете албас маалыматтарына жетүүнү жакшыртуу
Тез маалымат алмашуу мүмкүнчүлүгү менен көчүрүү, угуу жана документти көрүү
Башка улуттук электрондук китепканаларга санариптештирилген документтери менен, аларга кошулуу, эгерде web-порталдын саясатына туура келсе
web-порталга башка катышуучулар кошуу кийинчерээк, регионалдык архивдерди, музейлерди, арт-ассоциацияларын, электрондук ресурстарды, региондук университеттерди жана башкалар
Башка ачык эл аралык электрондук web-порталдарга кошулуу, УЭК КМШ жана башкалар, ошону менен Кыргызстандын калкынын маалыматтык мүмкүнчүлүгүн кенейтүү

Долбоордун катышуучулары: К.Баялинов атындагы Республикалык балдар жана жаштар китепканасы, Чүй облустук китепканасы, Нарын облустук китепканасы, Талас облустук китепканасы, Ош облустук китепканасы, Баткен облустук китепканасы, Ысык-көл облустук китепканасы, Жалал-Абад облустук китепканасы.