Кыргызстандын улуттук электрондук китепканасы

Аймак (1884)

Кошумча маалымат

 • Ысым Булдуркон
 • Жазуучу Муса Жангазиев
 • Түзүү жыл 1959
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Вековая летопись
 • Жазуучу Саманд Рагимов
 • Түзүү жыл 2015
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым КУУГУНТУК КУРМАНДЫКТАРЫ
 • Жазуучу Санжи Туйтунова
 • Түзүү жыл 2013
 • Документ түрү Макалалар
 • Жөнөтүүчү Нарын облустук С.Орозбаков атындагы маалыматтык китепкана.

Кошумча маалымат

 • Ысым Очерки по истории географических открытий и исследований Киргизии
 • Жазуучу С. Умурзаков
 • Түзүү жыл 1959
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Сүймөнкул Чокморов. Жашоонун жана чыгармачылыктын он эки изилдөөсү
 • Жазуучу В.И. Фуртичев
 • Түзүү жыл 1981
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Карыянын керээзи. Жомоктор
 • Жазуучу Султангазиева Р., Ишенов С.
 • Түзүү жыл 2008
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Токмок Шаарынын Жылнамалары
 • Жазуучу ЧОБ
 • Түзүү жыл 2021
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым птицы озер и горных рек Киргизии
 • Жазуучу А. Кыдыралиев
 • Түзүү жыл 1990
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Тогуз коргоол
 • Жазуучу Т. Орозбаков., А. Чылымов
 • Түзүү жыл 1990
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана