Кыргызстандын улуттук электрондук китепканасы

Search results

Кошумча маалымат

 • Ысым Ош элдик көтөрүлүштөрдүн мезгилинде
 • Жазуучу Ош
 • Түзүү жыл Ош жаңырыгы.-1997.-№41.-28-30-май-3 -б.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Ош байыркы кол жазмаларда
 • Жазуучу Ош
 • Түзүү жыл Ош жаңырыгы.-1997.-№50.-28-июнь-1-июль-7-8- б.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Духовное наследие Востока и система образования
 • Жазуучу Алиев А.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-1996 25июня-№73 С.2.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Ош XIX кылымда
 • Жазуучу Ош
 • Түзүү жыл Ош жаңырыгы.-1997.-№41.-28-30-май- 4 -б.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Ош: Кылым сырын каткан тарых
 • Жазуучу Ташбаев К.
 • Түзүү жыл Ош жаңырыгы.-1997.-№15.-26-февр.-1,8-б.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Духовное наследие Востока и система образования
 • Жазуучу Алиев А
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-1996.18июня-№70 С.2.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Шаар жүзүнө саресеп
 • Жазуучу Султанов А.
 • Түзүү жыл Ош жаңырыгы.-1997.-№67.-27-30-авг.-3-б.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Духовное наследие Востока и система образования:
 • Жазуучу Алиев А.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-1996.13июня-№68 С.2.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Ош -жибек жолунун бермети
 • Жазуучу Ош
 • Түзүү жыл Ош жаңырыгы.-1997.-№67.-27-31-авг.-1-2-б.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Духовное наследие Востока и система образования
 • Жазуучу Алиев А.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-1996 20июня-№71 С.2.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана