Кыргызстандын улуттук электрондук китепканасы

Search results

Кошумча маалымат

 • Ысым Узгенский район: Из глубины веков до наших дней
 • Жазуучу Абытов Б.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-2004.-17января.-№4-С.4.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Бабур о своей родословной 4. Султан Махмуд мирза - дядя Бабура
 • Жазуучу Алиев А.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-1999.-16февраля.- №19.-С.4.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Бабур о своей родословной 3. Султан Ахмед мирза - дядя Бабура
 • Жазуучу Алиев А.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-1999.-11февраля.- №17.-С.4
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Гора проблем Сулейман – Тоо
 • Жазуучу "ВБ"
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-2004.-21августа.-№66-С.4.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Байтик батыр
 • Жазуучу Абытов Б.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-1996-26ноября-№139-С.3.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Вершины академика Мусы Адышева
 • Жазуучу Аматов С.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-2004.-11февраля.-№11-С.3.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Битва под Анкарой – звездный час Тимура
 • Жазуучу Адинаев Ш.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-1996. 20 февраля-№21 С.2.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Ветер странствий на Памире, или туризм зовет на перевалы
 • Жазуучу Никоноров А.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-2004.-14августа.-№64-С.3.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Вдоль по улице Ошской
 • Жазуучу Назаренко Т.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-1997-28августа-№99-С.4.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Вдохнуть аромат эпохи ушедшей
 • Жазуучу Захарова А
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-1998-5сентября.-№101.-С.2.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана