Кыргызстандын улуттук электрондук китепканасы

Search results

Кошумча маалымат

 • Ысым Шаги и голоса
 • Жазуучу Д.Биттирова
 • Түзүү жыл Бишкек - 2013
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Кегети жана кегетиликтер
 • Жазуучу Д. Касымалиев
 • Түзүү жыл Бишкек - 2013
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Красная речка и Бурана
 • Жазуучу Институт история и принято РИСО
 • Түзүү жыл Фрунзе -1989
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Бурана
 • Жазуучу М. Е. Массон, В. Д. Горячева
 • Түзүү жыл Фрунзе -1985
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Они ковали победу
 • Жазуучу В.А.Калачев, О.Т.Лайлиев
 • Түзүү жыл Бишкек - 2001
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Ыссык-Коль топонимиясы
 • Жазуучу Акматов Н.
 • Түзүү жыл 2009
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Т. Сыдыкбеков атындагы Ысык-Көл областтык китепканасы

Кошумча маалымат

 • Ысым Замечательные исследователи средней Азии
 • Жазуучу Андреев Д.Л., Матвеев С.Н.
 • Түзүү жыл 1946
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Т. Сыдыкбеков атындагы Ысык-Көл областтык китепканасы

Кошумча маалымат

 • Ысым Кыргызстандын туризм географиясы
 • Жазуучу Атышов К.
 • Түзүү жыл 1996
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Т. Сыдыкбеков атындагы Ысык-Көл областтык китепканасы

Кошумча маалымат

 • Ысым Биогеографические исследования в Тянь-шане
 • Жазуучу АКАДЕМИЯ НАУК КИРГИЗСКОЙ ССР ТЯНь-шАНСКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГраФИЧЕСКАЯ СТАНЦиЯ
 • Түзүү жыл 1978
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Т. Сыдыкбеков атындагы Ысык-Көл областтык китепканасы

Кошумча маалымат

 • Ысым Болезни культурных растений в Туркестанском крае
 • Жазуучу ташкент
 • Түзүү жыл 1913
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Т. Сыдыкбеков атындагы Ысык-Көл областтык китепканасы