Национальная электронная библиотека Кыргызстана

Понедельник, 27 марта 2017 19:16

Мезгил закымдары

Ак-Талаада бизди ажы уулу деп коюшатп. Ваба- быз Койбагар X X кылымдын башында Меккеге ба- рып, чежеге башын койгондо эле жан берип, совгц ошол ыйык жерге коюлган жен. Койбагардын Кара- бай, Чалик, Алик, Алымбай апгпгуу уулдарынан тпа- раган урпактары Ак-Талаада жана Кыргызстандын булуц-бурчтарында иштеп, жашап ар кыл кесипте элге кызмат өтөп келишет.

Дополнительная информация

  • Название: Мезгил закымдары
  • Автор: Алтынказ Ажымудунова
  • Год издания: 2009
  • Тип документа: Книги
  • Представлено: Республиканская библиотека для детей и юношества им. К. Баялинова
Прочитано 481 раз
Другие материалы в этой категории: « Кыргызстандын тарыхы Саамалык »