Кыргызстандын улуттук электрондук китепканасы

Search results

Кошумча маалымат

 • Ысым О своем великом предке
 • Жазуучу Алиев А.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-1996.25 апреля-№48 С.3.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Огонек памяти, преданности, любви
 • Жазуучу Адышева Г.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-1999.-16 июня.-№56 -С.3.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым От Александра к Искандеру
 • Жазуучу Мякинников В.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-1998-27января-№10-С.5.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Юбилей века
 • Жазуучу Концепция
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-1996-5ноября-№130-С.2-4.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Парки остаются людям
 • Жазуучу Хасанова Н.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-2000.-30сентября.-№79-С.6.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Пехлеваны, оглакчи, кушчи
 • Жазуучу Алиев А.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-1996.- 22августа-№98 С. 3.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Прекрасная часть семьи Бабура
 • Жазуучу Алиев А.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-1998-24февраля-№22-С.2.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Портрет
 • Жазуучу Алиев А.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-1996.12 сентября-№107 С. 2.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Родословная
 • Жазуучу Алиев А.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-1996.7 сентября-№105 С. 2.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Сенсация... из архива
 • Жазуучу Мякинников В.
 • Түзүү жыл Эхо Оша.-1997-17апреля-№44-С.2.
 • Документ түрү Гезиттер
 • Жөнөтүүчү Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана