Национальная электронная библиотека Кыргызстана

Нарынская область (54)

Дополнительная информация

 • Название Ата-Бейиттеги Ак Талаалык азамат
 • Автор Абдырахманов А
 • Год издания 2006
 • Тип документа Газеты
 • Представлено Нарынская областная информационно - отраслевая библиотека им. С. Орозбекова.

Дополнительная информация

 • Название Абдыкалык Чоробаевге 120 жыл
 • Автор Чоробаева Н.
 • Год издания 2015
 • Тип документа Книги
 • Представлено Нарынская областная информационно - отраслевая библиотека им. С. Орозбекова.

Дополнительная информация

 • Название Тоо койнундагы шаар
 • Автор Нарын областынын маданият башкармалыгы
 • Год издания 1993
 • Тип документа Книги
 • Представлено Нарынская областная информационно - отраслевая библиотека им. С. Орозбекова.

Дополнительная информация

 • Название Нарын облусунун тарыхы
 • Автор Сыдык Иманалиев
 • Год издания 2011
 • Тип документа Книги
 • Представлено Нарынская областная информационно - отраслевая библиотека им. С. Орозбекова.

Дополнительная информация

 • Название Коруктун кызыл китепке кирген жаныбарлары
 • Автор Каратал жапырык мамлекеттик коругу
 • Год издания 2011
 • Тип документа Статьи
 • Представлено Нарынская областная информационно - отраслевая библиотека им. С. Орозбекова.

Дополнительная информация

 • Название Нарын облусу боюнча маалыматтар
 • Автор Нарын облустук С.Орозбаков атындагы китепкана
 • Год издания 2002
 • Тип документа Статьи
 • Представлено Нарынская областная информационно - отраслевая библиотека им. С. Орозбекова.

Дополнительная информация

 • Название Нарынский музыкально-драматический театр
 • Автор Токоева Ж.Т
 • Год издания 2006
 • Тип документа Книги
 • Представлено Нарынская областная информационно - отраслевая библиотека им. С. Орозбекова.

Дополнительная информация

 • Название Педогогикалык кесипке киришуу
 • Автор Абдыкерим Исаев
 • Год издания 2008
 • Тип документа Книги
 • Представлено Нарынская областная информационно - отраслевая библиотека им. С. Орозбекова.

Дополнительная информация

 • Название Аялзаттын тунугу, ак жоолуктун улугу Каныкей-Ала тоолук кыздардынруханий - адептик маягы
 • Автор Советбек Байгазиев
 • Год издания 2016
 • Тип документа Книги
 • Представлено Нарынская областная информационно - отраслевая библиотека им. С. Орозбекова.

Дополнительная информация

 • Название Манас эпосунун адептик-философиялык,патриоттук улуу доолоттору жана педогоги
 • Автор Советбек Байгазиев
 • Год издания 2014
 • Тип документа Книги
 • Представлено Нарынская областная информационно - отраслевая библиотека им. С. Орозбекова.