Национальная электронная библиотека Кыргызстана

Нарынская область (54)

Дополнительная информация

 • Название Өткөн тарыхтын өзөгү бар (Ат - Башы кыштагынын негизделгени жөнүндө)
 • Автор Тынчтык Султанов.
 • Год издания 2003
 • Тип документа Статьи
 • Представлено Нарынская областная информационно - отраслевая библиотека им. С. Орозбекова.

Дополнительная информация

 • Название Кылымга жакын тарыхы бар китепкана
 • Автор Акматова А.
 • Год издания 2020
 • Тип документа Книги
 • Представлено Нарынская областная информационно - отраслевая библиотека им. С. Орозбекова.

Дополнительная информация

 • Название Торт тулук
 • Автор Кадыров Ы.
 • Год издания 2010
 • Тип документа Книги
 • Представлено Нарынская областная информационно - отраслевая библиотека им. С. Орозбекова.

Дополнительная информация

 • Название Сезим тамчысы
 • Автор Долоев О.
 • Год издания 1979
 • Тип документа Книги
 • Представлено Нарынская областная информационно - отраслевая библиотека им. С. Орозбекова.

Дополнительная информация

 • Название Кайдыгерлик
 • Автор Дуйшеев Ш.
 • Год издания 1991
 • Тип документа Книги
 • Представлено Нарынская областная информационно - отраслевая библиотека им. С. Орозбекова.

Дополнительная информация

 • Название Казыбектин арманы
 • Автор Максутов Б.
 • Год издания 1993
 • Тип документа Книги
 • Представлено Нарынская областная информационно - отраслевая библиотека им. С. Орозбекова.

Дополнительная информация

 • Название Казбек Мамбетимин уулу
 • Автор Нуралы Айсаракун уулу
 • Год издания 1991
 • Тип документа Книги
 • Представлено Нарынская областная информационно - отраслевая библиотека им. С. Орозбекова.

Дополнительная информация

 • Название Жер жана анын балдары
 • Автор Тоголок Молдо
 • Год издания 1990
 • Тип документа Книги
 • Представлено Нарынская областная информационно - отраслевая библиотека им. С. Орозбекова.

Дополнительная информация

 • Название Бала бакчаларда балдарды окутууда жана тарбиялоодо улуттук педагогикалык оюндарды колдонуу
 • Автор Бейшебаева Ж.
 • Год издания 2007
 • Тип документа Книги
 • Представлено Нарынская областная информационно - отраслевая библиотека им. С. Орозбекова.

Дополнительная информация

 • Название Турдакун Усубалиев омуру жана тагдыры
 • Автор Ибраимов О.
 • Год издания 2019
 • Тип документа Книги
 • Представлено Нарынская областная информационно - отраслевая библиотека им. С. Орозбекова.