Национальная электронная библиотека Кыргызстана

Жалал-Абадская область (335)

Дополнительная информация

 • Название Балта
 • Автор Гари Полсен
 • Год издания 2016
 • Тип документа Книги
 • Представлено Жалал-Абадская областная библиотека

Дополнительная информация

 • Название Шабданбай Абдраманов "Окурмандын китеп текчеси" сериясы 38-том
 • Автор Аида Жакыпбекова
 • Год издания 2018
 • Тип документа Книги
 • Представлено Жалал-Абадская областная библиотека

Дополнительная информация

 • Название Чындык деп жанган өмүр
 • Автор Уланбек Эгизбаев
 • Год издания 2018
 • Тип документа Книги
 • Представлено Жалал-Абадская областная библиотека

Дополнительная информация

 • Название Кожомкул-тарыхый инсан
 • Автор Койчуманова Ч.У.
 • Год издания 2007
 • Тип документа Книги
 • Представлено Жалал-Абадская областная библиотека

Дополнительная информация

 • Название Тикенектүү гүлдесте
 • Автор Жакыпбек Абдылдаев
 • Год издания 2003
 • Тип документа Книги
 • Представлено Жалал-Абадская областная библиотека

Дополнительная информация

 • Название Алтын өрөөн аңгемелери
 • Автор Аскараалы Абдылдаев
 • Год издания 2013
 • Тип документа Книги
 • Представлено Жалал-Абадская областная библиотека

Дополнительная информация

 • Название Жаштар оюндары
 • Автор Бек Тунуков
 • Год издания 2017
 • Тип документа Книги
 • Представлено Жалал-Абадская областная библиотека

Дополнительная информация

 • Название Карынын сөзүн капка сал
 • Автор Сатымкул Садыков
 • Год издания 2013
 • Тип документа Журналы
 • Представлено Жалал-Абадская областная библиотека

Дополнительная информация

 • Название Төө комдоттун уясында
 • Автор Тойчубай Субанбеков
 • Год издания 2016
 • Тип документа Книги
 • Представлено Жалал-Абадская областная библиотека

Дополнительная информация

 • Название Залкар акындар "Жеңижок"
 • Автор А. Акматалиев
 • Год издания 1999
 • Тип документа Книги
 • Представлено Жалал-Абадская областная библиотека