Кыргызстандын улуттук электрондук китепканасы

Аймак (1305)

Кошумча маалымат

 • Ысым кантип туура тамактануу керек
 • Жазуучу И.М. Скурихин, В.А. Шатерников
 • Түзүү жыл 1983
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Кыргызстандын кайрак жүзүмчүлүгү
 • Жазуучу Е. И. Сосина, Э.И. Федорук, В.Ф. Хилько
 • Түзүү жыл 1983
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Чүй өрөөнүндөгү ийне жалбырактуу өсүмдүктөрдүн туруктуулугу
 • Жазуучу С.Р. Водянова
 • Түзүү жыл 1989
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Энтомологические исследования в Киргизии
 • Жазуучу Академия наук Киргизской ССР
 • Түзүү жыл 1982
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Знаете ли вы географию Киргизии
 • Жазуучу О. О. Рутковский
 • Түзүү жыл 1985
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Oчерки о птицах и зверях Киргизии
 • Жазуучу К. Р. Беренс., П.С. Тюрин
 • Түзүү жыл 1967
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Песни о Чуйской долине и её Ысык-атинском крае
 • Жазуучу Лев Султаньянц
 • Түзүү жыл 2004
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Кыргызстандын жаратылыш
 • Жазуучу А. И. Янушевич, М. Н. Большаков,
 • Түзүү жыл 1962
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым кыялга жык толгон
 • Жазуучу Якуб Земляк
 • Түзүү жыл 1969
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Кыргызстандын жаратылыш календары
 • Жазуучу А. И. Янушевич, Э. Д. Шукуров, Л. П. Лебедева
 • Түзүү жыл 1976
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана