Кыргызстандын улуттук электрондук китепканасы

Чүй облусунда (405)

Кошумча маалымат

 • Ысым Кубанычбек Маликов
 • Жазуучу К. Маликов
 • Түзүү жыл Москва 1975
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Золотая нить
 • Жазуучу К. Маликов
 • Түзүү жыл Фрунзе - 1973
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Родная земля
 • Жазуучу К. Маликов
 • Түзүү жыл Фрунзе - 1961
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Встречи на берегу Иссык - Куля
 • Жазуучу К. Маликов
 • Түзүү жыл Фрунзе - 1978
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым К. Маликов
 • Жазуучу Ж. Абдраимов
 • Түзүү жыл Фрунзе - 1976
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым К. Маликов
 • Жазуучу Асанбек Стамов
 • Түзүү жыл Фрунзе - 1981
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым К. Маликов
 • Жазуучу К. Маликов
 • Түзүү жыл Москва 1983
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Алымкул
 • Жазуучу Ж. Жетиген
 • Түзүү жыл Карабалта Капталарык - 2005
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Суйменкул Чокморов
 • Жазуучу В.И.Фуртичев
 • Түзүү жыл Фрунзе - 1981
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Они ковали победу
 • Жазуучу В.А.Калачев, О.Т.Лайлиев
 • Түзүү жыл Бишкек - 2001
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана