Кыргызстандын улуттук электрондук китепканасы

Аймак (1318)

Кошумча маалымат

 • Ысым Организация и безопасность дорожного движения
 • Жазуучу Б.С.Советбеков
 • Түзүү жыл 2013
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Когда боги были на земле
 • Жазуучу Г.А.Помаскина
 • Түзүү жыл 1976
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым История Кыргызстана. Учебное пособие
 • Жазуучу А.Д.Маанаев
 • Түзүү жыл 1996
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Жаны каада-салттар жонундо.
 • Жазуучу С.Есенгелдиев
 • Түзүү жыл 1985
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Культура и быт кетмень-тюбинских киргизов.
 • Жазуучу Т.Д.Баялиева
 • Түзүү жыл 1979
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Манасчы, акын, ой-учуктуу инсан Айтыке ырчы
 • Жазуучу kmborboru.su
 • Түзүү жыл 2023
 • Документ түрү Макалалар
 • Жөнөтүүчү Нарын облустук С.Орозбаков атындагы маалыматтык китепкана.

Кошумча маалымат

 • Ысым Народные движения в Киргизии в период Кокандского ханства
 • Жазуучу А.Х.Хасанов
 • Түзүү жыл 1977
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Борьба большевиков Киргизии за власть советов
 • Жазуучу В.Н.Семенков
 • Түзүү жыл 1962
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым Очерк истории коллективизации сельского хозяйства Киргизии
 • Жазуучу Т.Дуйшемалиев
 • Түзүү жыл 1965
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана

Кошумча маалымат

 • Ысым На крыше мира
 • Жазуучу Э.Маанаев.,В.Плоских
 • Түзүү жыл 1983
 • Документ түрү Китептер
 • Жөнөтүүчү Чуй облустук китепкана